ARE YOU MISSING THE OIL TO KEEP YOUR OFFICE RUNNING?

IF YES, LET ME SUPPORT YOU WITH YOUR ADMINISTRATIVE TASKS BY OFFERING A FLEXIBLE SOLUTION! ​

Are you missing the oil to keep your office running?

If yes, let me support you as your part time PA with administrative tasks by offering a flexible solution!

Are you missing the oil to keep your office running?
If yes, let me support you as your part time PA with administrative tasks by offering a flexible solution!

Your advantage :

 • Du får overskud
 • Du får frigjort tid
 • Du får Objektivitet
 • Du får en erfarende PA  
 • Du får en stærk komunikator
 • Du får økonomisk gennemsigtighed
 • Du får en professionel samarbejdspartner
 • Du får sproglige færdigheder på tysk, engelsk og dansk
 • Du får en kreativ tænkende person ind i din virksomhed
PA Support - personlig assistent
 • You get resource
 • You get more time
 • You get objectivity
 • You get an experienced part time PA
 • You get a flexible solution
 • You get a strong communicator
 • You get financial transparency
 • You get a professional business partner
 • You get proficiency in Danish, English and German
 • You get a creative thinking person into your business
PA Support - personlig assistent
 • You get resource
 • You get more time
 • You get objectivity
 • You get an experienced part time PA
 • You get a flexible solution
 • You get a strong communicator
 • You get financial transparency
 • You get a professional business partner
 • You get proficiency in Danish, English and German
 • You get a creative thinking person into your business
PA Support - personlig assistent
 • Frigør tid og overskud til udvikling og optimering af din virksomhed. Du vil altid være på forkant!
 • Økonomisk gennemsigtighed, serviceydelserne aflønnes på timebasis og bogføres som en variabel omkostning. 
 • Du får en erfarende, professionel, dygtig, nytænkende og loyal PA som aflaster, supportere, tager ansvar samt er proaktiv til fordel for din virksomhed. 
 • Objektivitet – Jeg kommer med et eksternt perspektiv og er ikke farvet af virksomhedens historik. Jeg holder  fokus på eksekvering og arbejder med succesmål, ikke intern karriereudvikling.

Dine fordele: 

 • Du frigør tid samt overskud til udvikling og optimering af din virksomhed. Du vil altid være på forkant!
 • Økonomisk gennemsigtighed – meget let og beregne omkostningerne – Serviceydelserne aflønnes på timebasis og bogføres som en variabel omkostning, undgår juridiske og økonomiske forpligtelser. 
 • Du skal ikke forholde dig til feriepenge, pension, forsikringer, orlov og andre forpligtelser der hører til i et fastansættelse.
 • Du får en erfarende, professionel, dygtig, nytænkende og loyal PA som aflaster, supportere, tager ansvar samt er proaktiv til fordel for din virksomhed og som er vant til og arbejde i flere systemer.
 • Objektivitet – Jeg kommer med et eksternt perspektiv og er ikke farvet af virksomhedens historik. Jeg holder  fokus på eksekvering og arbejder med succesmål, ikke intern karriereudvikling
I take ownership and make things happen!

Why choose PA Support?

Good service

You get an experienced, professional, skilled, innovative and loyal personal assistant who takes responsibility and who is proactive for your business and who is used to working in multiple systems. I focus on execution and work with success goals and keep your business running.

More time

You get more time and resources in order to develop and optimize your business. When your work peaks, I am in the background as a support function and sparring partner.

Resource

Financial transparency - Very easy to calculate costs - Services are paid on an hourly basis and are booked as a variable cost, you avoid legal and financial obligations. You must not relate to holiday pay, retirement, insurance, leave and other obligations that are part of a permanent employment. You are always ahead of work!

Write today and receive information about your possibilities